top of page

GUTTA er et rykende ferskt maskulint fellesskap. Med bakgrunn innen scenekunst tar de i bruk en utforskende tilnærming til drag som sjanger, en slags yrkesskade der altså.

De beveger seg fram og tilbake mellom utforskning og nyansering av egen maskulinitet og skamløs sampling av mannlige arketyper hvor enn de måtte dukke opp; i popkulturen eller bare ute på gata.

Gutta møttes på Kate Pendrys workshop "Playing Men" under Praxisfestivalen i Oslo i august og gjorde sin debut 6. Oktober ute blant folk på Open Drag Stage night @ Elsker. 

Foto: fra privat samling

// 


GUTTA are a smoking fresh masculine community. With a background in performing arts, they use an exploratory approach to drag as a genre, a kind of professional injury there.

 

They move back and forth between exploration and nuance of their own masculinity and shameless sampling of male archetypes wherever they may appear; in pop culture or just out on the street.

GUTTA met at Kate Pendry's workshop "Playing Men" during the Praxisfestivalen in Oslo in August 2018 and made their debut October 6 out among people at Open Drag Stage night @ Elsker. 


Photo: from private collection

bottom of page